Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)

Kategoria

Obszar VI STARE ŚRÓDMIEŚCIE

KWOTA:

94000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Park im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie


3. Opis projektu

W ramach projektu zostaną zamontowane dwie "zabawki" dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

- karuzela (mieszcząca 3 wózki inwalidzkie)

- huśtawka (mieszcząca 1 wózek inwalidzki)


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom mieszkającym w Pruszkowie zabawy na placach zabaw wraz z równieśnikami, w komfortowych dla nich warunkach, przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Montaż dwóch urządzeń może być dobrym benchmarkiem który pozwoli ocenić zainteresowanie tego typu rozwiązaniami na przyszłości co pozwoli na ewentualne rozwijanie koncepcji w przyszłości.