"ŁĄKI KWIETNE ORAZ NOWE ŁAWKI, ŚMIETNIKI I PODAJNIKI TOREBEK NA PSIE ODCHODY na GĄSINIE"

Kategoria

Obszar I GĄSIN

KWOTA:

120000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Na terenie całego obszaru


3. Opis projektu

Projekt ma na celu zakup i montaż ławek, śmietników i podajników torebek na psie odchody, a także zakładanie łąk kwietnych w celu podniesienia waloru estetycznego danego obszaru. Miejsce montażu ławek, śmietników i podajników będzie będzie wskazane przez Urząd Miasta po uprzednim zbadaniu potrzeb mieszkańców i uwzględnieniu ich wniosków. Zawarte składowe projektu( ilości ławek, śmietników , podajników oraz łąk kwietnych)mogą być zmieniane w zależności od zapotrzebowania mieszkańców .


4. Uzasadnienie realizacji projektu

W Pruszkowie od lat wielu mieszkańców narzeka na brak ławek i śmietników. Projekt ma na celu spełnieniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Także podajniki torebek na psie odchody mają na celu edukację części mieszkańców posiadających psy, że należy po nich sprzątać. Ławki kwietne mają na celu podniesienie estetyki miasta i stawiają na naturalne i nisko kosztowe utrzymanie terenów zielonych, a także będą idealnym wsparciem projektu " gmina przyjazna pszczołom"